Cercetare

Direcţiile  prioritare de investigații ştiinţifice:

  1. Factorii de risc, etiopatogenia şi tratamentul patologiilor inflamatorii, degenerative şi a traumatismelor globului ocular şi ale anexelor lui.
  2. Screening-ul imagistic al retinopatiei diabetice în  populația Republicii Moldova.
  3. Particularităţile tratamentului microchirurgical aplicat în  cataracta senilă.
  4. Probleme de oftalmooncologie.
  5. Particularităţile chirurgiei vitreoretiniene.
  6. Tratamentul degenerescenţei maculare legate de vârstă.
  7. Manifestările oftalmologice ale  pacienţilor suferind de migrenă cronică.

Informație succintă privind studiile disertaționale finisate și în  curs de realizaretezelor la Catedra Oftalmologie (ultimii 3 ani)

 

Nr

d/o

 

Tema, specialitatea, cifrul

Autorul şi conducătorul ştiinţific

 

Doctor habilitat sau doctor în medicină

 

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia de referință

1.

Miopia forte la gravide, conduită şi profilaxia

Oftalmologie – 14.00.08

Autor: Angela Garaba

Conducător ştiinţific:

E. Bendelic

Doctor în medicină

Consiliul Ştiinţific Specializat

DH 50.14.00.08-02*

08.04.2009

USMF “N. Testemiţanu”

2.

Aspecte etiopatogenetice şi curative ale ulcerului cornean

Oftalmologie – 14.00.08

Autor: Ceban Cornelia

Conducător ştiinţific:

Bendelic Eugen

Consultant ştiinţific:

Gudumac Valentin

Doctor în medicină

Consiliul Ştiinţific Specializat

DH 50.14.00.08-0..*

23.02.2011

USMF “N. Testemiţanu”

3.

Clinica, diagnosticul şi tratamentul uveitelor asociate cu spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă

Oftalmologie – 14.00.08

Autor: Dumbrăveanu Lilia

Conducător ştiinţific:

Cuşnir Valeriu

Consultant ştiinţific:

Groppa Liliana

Doctor în medicină

Consiliul Ştiinţific Specializat

DH-50-14.00.08-05*

04.05.2011

USMF “N. Testemiţanu”

4.

Optimizarea măsurilor de reabilitare la persoanele cu deficienţe de vedere (aspecte clinice şi medico-sociale)

Oftalmologie – 14.00.08

Autor: Ghidirimschi Tatiana

Conducător ştiinţific:

Cuşnir Valeriu

Consultant ştiinţific:

Eţco Constantin Doctor în medicină

Doctor în medicină

Consiliul Ştiinţific Specializat

DH 50.14.00.08-07

15.02.2013

USMF “N. Testemiţanu”

Teme aprobate – în curs de realizare – Catedra Oftalmologie

1.      Teza de doctor în medicină: „Manifestările oftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică

Autor: Curca Cristina; Conducător ştiinţific – profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef Catedră Oftalmologie – Eugen Bendelic; Consultant ştiinţific – dr. hab. în medicină, profesor universitar, director INN – I. Moldovanu  (proces verbal al şedinţei caterdei nr. 4 din 21.12.2011)

2.      Teza de doctor în medicină: “Aspecte clinico-imunologice în transplantul de cornee şi principii de imunomodulare

Autor: Lupaşco Tatiana; Conducător ştiinţific – profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef Catedră Oftalmologie – Eugen Bendelic, Consultant ştiinţific – profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Catedra Imunologie – Lucia Andrieş (proces verbal al şedinţei caterdei nr. 7 din  22.01.2013)

 

7. Antrenarea în proiecte de colaborare internaţională

Nr. d/o Titlul proiectului Echipa Organizaţia finanţatoare la care a fost aplicat Partenerii proiectului Perioada de implementare -  pentru proiectele acceptate
1.

Evaluarea rapidă a Orbirii Evitabile şi a Retinopatiei diadetice în  Republica  Moldova (RAAB + DR)

E. Bendelic

A. Paduca

3 oftalmologi

7 rezidenţi

The Fred Hollows Foundation (UK)

The Fred Hollows Foundation (UK)

10.05.2012-07.07.2012