Istoric

Catedra de Oftalmologie a fost instituită în anul 1946, având ca bază clinică secţia de Oftalmologie a Spitalului Clinic Republican.

Primul titular al catedrei a fost profesorul universitar, doctor habilitat I. Kurlov, sub conducerea căruia au fost educate mai multe cadre oftalmologice de valoare. În perioada anilor 1959-1965 la cârma catedrei s-a aflat conferenţiar dr. A.Dobromîslov, care a inspirat ordonarea primului cabinet de protecţie a vederii la copii şi la organizarea evidenţei copiilor strabici în R. Moldova. Timp de peste un deceniu (1965-1978) catedra a fost condusă de conferenţiar, dr. L. Mikriucov, care s-a preocupat cu mare perseverenţă de combaterea trahomului în Moldova. În perioada 1978-1986 în fruntea catedrei s-a aflat un distins organizator al asistenţei oftalmologice în  R. Moldova, inovator emerit al republicii şi un savant tenace – conferenţiar dr. D. Lupan. La succedat în post profesor, doctor habilitat Zinaida Titarenco, specialist în tratamentul afecţiunilor corneene, care a condus colectivul catedrei din 1986 până în 1997. Din acelaș an și până anul 2000 catedra a fost dirijată de conferenţiar dr. Vladimir Boişteanu, specialist în tratamentul patologiei anexelor globului ocular, autor al primului manual autohton de oftalmologie. În intervalul ce a urmat şi până în prezent şeful Catedrei de Oftalmologie este profesor, dr. habilitat Eugen Bendelic.

Pe parcursul existenţei sale în cadrul catedrei a activat o pleiadă remarcabilă de medici savanţi, oftalmochirurgi, care s-au îngrijit de elevarea efectivă a nivelului de asistenţă oftalmologică a populaţiei din R. Moldova. Printre aceştia evocăm nume de notorietate ca T. Gâţu, P. Litvac, P. Goncear, L.Fastoveţ, I. Bobu, Z.Papşev etc.

Actualmente, catedra Oftalmologie este formată din 11 cadre didactice. Studiile se efectuează în 4 limbi: română, rusă, franceză şi engleză. Modalităţile de prezentare sunt moderne, având la bază o iconografie bogată, preluată din literatura de specialitate din ţară şi străinătate. La stagiile cu studenţii se pune accent pe aspectele practice privind cazuistica, studenţii fiind antrenaţi în examinarea bolnavilor, discutarea cazurilor privind aspectele etiopatogenetice, clinice şi terapeutice.

În ce priveşte învăţământul postuniversitar, catedra asigură specializarea medicilor rezidenţi şi educația continuă a oftalmologilor din republica. Această din urmă se desfășoară în cadrul cursului de oftalmologie, actualmente dirijat de profesor universitar, dr. habilitat în medicină V. Cușnir, predcesorii săi fiind conferențiar, dr. în medicină D. Lupan, conferențiar, dr. în medicină V. Boișteanu, conferențiar, dr. în medicină L. Fastoveț. Instruirea continuă familiarizează specialiștii cu metodele moderne privind diagnosticul și tratamentul medicamentos şi microchirurgia globului ocular.

Activitatea catedrei, inclusiv cea clinică, se desfășoară în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de nivel republican și municipal: Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal „Sf. Treime”, Spitalul Clinic pentru copii “E. Coțaga”, Centrul Național Științifico-Practic Medicina de Urgentă și altele. Colaboratorii catedrei asigură necesitățile diagnostico-curative și cele consultative ale clinicii universitare, oferind asistență medicală specializată inovativă în afecțiunile oculare.