Default Header Image

Cercetare

Direcţiile  prioritare de investigații ştiinţifice:

 1. Factorii de risc, etiopatogenia şi tratamentul patologiilor inflamatorii, degenerative şi a traumatismelor globului ocular şi ale anexelor lui.
 2. Screening-ul imagistic al retinopatiei diabetice în  populația Republicii Moldova.
 3. Particularităţile tratamentului microchirurgical aplicat în  cataracta senilă.
 4. Probleme de oftalmooncologie.
 5. Particularităţile chirurgiei vitreoretiniene.
 6. Tratamentul degenerescenţei maculare legate de vârstă.
 7. Manifestările oftalmologice ale  pacienţilor suferind de migrenă cronică.

Informație succintă privind studiile disertaționale finisate și în curs de realizare tezelor la Catedra Oftalmologie (ultimii 3 ani)

 2016

D 50.321.17-02

Teză de doctor “Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei lasik cu formarea unui lambou ultrafin„. Specialitatea 321.17 – Oftalmologie. Competitor: Vrabii Irina. Conducător științific – Bendelic Eugeniu, prof. univ., dr.hab.șt.med. 24 noiembrie 2016.

D 50.321.17-03

Teză de doctor “Eficientizarea tratamentului și profilaxia progresării miopiei dobândite necomplicate„. Specialitatea 321.17 – Oftalmologie. Competitor: Bîlba Rodica. Conducător științific – Bendelic Eugeniu, prof. univ., dr.hab.șt.med. 24 noiembrie 2016.

 2017

D 50.321.17-02

Teză de doctor “Dereglările oftalmologice la pacienții cu migrenă cronică (studiu clinic)„. Specialitatea 321.17 – Oftalmologie. Competitor: Șcerbatiuc Cristina. Conducător științific – Bendelic Eugeniu, prof. univ., dr.hab.șt.med. Consultant științific – Moldovanu Ion, prof. univ., dr.hab.șt.med. 11 mai 2017.

D 50.321.17-02

Teză de doctor “Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al degenerescenţei maculare legate de vârstă„. Specialitatea 321.17 – Oftalmologie. Competitor: Andronic Sergiu. Conducător științific – Cușnir Valeriu, prof. univ., dr.hab.șt.med. Consultant: Anatolie Negară, conf. univ., dr.șt.med. 23 mai 2017.

 

Teme aprobate – în curs de realizare – Catedra Oftalmologie

 1. PADUCA ALA. Corelații anatomo-clinice în strabismele concomitente. Conducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Postdoctorantura 2016-2018.
 2. JERU ION. Particularități de etiologice, patogenie, clinică și tratament al cataractei senile. Conducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Postdoctorantura 2017-2019.
 3. IACUBIȚCHII MARIA. Particularitățile funcționării șuntului elaborat și compoziția umorii apoase. Conducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Doctorantura 2016-2020.
 4. CHIȘCA VERONICA. Managementul complicaţiilor neurooftalmologice la pacienţii cu diadet zaharat. Conducător ştiinţific – conferențiar universitar, doctor în medicină, Corduneanu Angela. Doctorantura 2014-2018.
 5. CUȘNIR VALERIU. Chirurgia cataractei senile în spitalele din Republica Moldova, şi evaluarea rezultatelor obţinute prin prizma analizei structurale şi funcţioale a serviciului oftalmologic din Republica Moldova. Conducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Doctorantura 2014-2018.
 6. VEREJAN VICTORIA. Algoritmul de diagnostic si tratament al patologiei vizuale cauzata de trauma cranio-cerebrala la copii. Conducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Doctorantura 2013-2017.
 7. LUPAŞCO TATIANA. Aspecte clinico-imunologice în transplantul de cornee şi principii de imunomodulareConducător ştiinţific - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Bendelic Eugeniu. Doctorantura 2013-2017.

 

7. Antrenarea în proiecte de colaborare internaţională

Nr. d/o Titlul proiectului Echipa Organizaţia finanţatoare la care a fost aplicat Partenerii proiectului Perioada de implementare -  pentru proiectele acceptate
1.

Evaluarea rapidă a Orbirii Evitabile şi a Retinopatiei diadetice în  Republica  Moldova (RAAB + DR)

E. Bendelic

A. Paduca

3 oftalmologi

7 rezidenţi

The Fred Hollows Foundation (UK)

The Fred Hollows Foundation (UK)

10.05.2012-07.07.2012