Default Header Image

Cercul științific studențesc

Prima ședință din semestrul de primăvară a Cercului Științific al Studenților și Rezidenților se va desfășura la data de 7 martie 2023, ora 15:00, IMSP SCR ”T. Moșneaga”, et. 8, secția oftalmologie.

Subiectul discuțiilor:  Traumatismele oculare - aspecte actuale în diagnostic şi tratament, responsabil: Prof. Eugeniu Bendelic.


Planul tematico-calendaristic planificat pentru semestrul primăvară al ședințelor Cercului Științific Studențesc 2022-2023

Planul tematico-calendaristic planificat pentru semestrul toamnă al ședințelor Cercului Științific Studențesc 2022-2023

Planul tematico-calendaristic realizat al ședințelor Cercului Științific Studențesc 2021-2022

Planul tematico-calendaristic realizat al ședințelor Cercului Științific Studențesc 2020-2021