Default Header Image

Colaborare internațională

Nr.

 

d/o

Titlul proiectului Echipa Organizaţia finanţatoare la care a fost aplicat Partenerii proiectului Perioada de implementare -  pentru proiectele acceptate
1.

Evaluarea rapidă a Orbirii Evitabile şi a Retinopatiei diadetice în

R. Moldova (RAAB + DR)

E. Bendelic

A. Paduca

3 oftalmologi

7 rezidenţi

The Fred Hollows Foundation (UK)

The Fred Hollows Foundation (UK)

10.05.2012-07.07.2012