avize detail

ANUNȚ

Publicat: 30.03.2023

ANNOUNCEMENTS!

The ophthalmology lecture starts at 8 o’clock in the auditorium 16 (bl. Cobileanschi) according to the schedule

ANUNT!

Prelegerile la catedra Oftalmologie incep la ora 8.00 în aula 16 (bloc Cobîleanschi) conform orarului 

 

                                  RECUPERAREA ABSENŢELOR

Facultatea Medicina nr.1 și nr.2

a.u. 2018-2019

Zilele recuperării

Responsabil

fiecare a 1-a și al 3-ea lunii Conf. Corduneanu Angela

(Medicina nr. 1 și nr. 2)

fiecare a 2-a și al 4-ea lunii Conf. Ion Jeru

(Medicina nr. 1 și nr. 2)

fiecare a 2-a și al 4-ea marți Conf. Pasenco Tatiana

(Medicina nr. 1 și nr. 2)

fiecare a 1-a și al 3-ea miercuri

Conf. Ivanov Gheorghe 

(Medicina nr. 1)

fiecare a 1-a și al 3-ea joi Conf. Paduca Ala

(Medicina nr. 1 și nr. 2)

 

 

RECOVERY OF ABSENCE

Faculty of Medicine no.1 and no.2

2018-2019

Days of recovery

Responsible

every 1st and 3rd Monday Ass.Prof. Corduneanu Angela

(Medicine nr. 1 și nr. 2)

every 2nd and 4th Monday Ass.Prof. Ion Jeru

(Medicine nr. 1 și nr. 2)

every 2nd and 4th Tuesday Ass.Prof. Pasenco Tatiana

(Medicine nr. 1 și nr. 2)

every 1st and 3rd Thursday Ass.Prof. Paduca Ala

(Medicine nr. 1 și nr. 2)

URMĂRIȚI-NE

Comentarii